Nový energetický zákon

28.12.2012 14:24

S platností od 1.1.2013 vyšla novela energetického zákona, která mimo jiné upravuje povinnost vlastníka budovy zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, viz paragraf 7a.