Projekt (rodinného) domu nechte na nás!

27.10.2011 15:59

 

Stavíte? Přistavujete? Potřebujete: 

  • Návrh stavby, studie
  • Vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně jejich zajištění, obstarání dokladů potřebných jejich vydání
  • Vypracování dokumentace pro provedení stavby
  • Stavební dozor, inženýring, odborné poradenské konzultace
  • Výkaz výměr, rozpočet staveb
  • Osazení typových projektů do terénu, připojení na přípojky

či mnoho dalších služeb z oblasti stavebnictví?

Pak se na nás neváhejte obrátit a využijte služeb akreditovaných a zkušených profesionálů za velice rozumné ceny!

Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 603 300 889 a připojte se k mnoha desítkám spokojených zíkazníků!