Výhody komínových systémů Effe Due

10.03.2011 08:28

Hlavní výhody komínů Effe Due

Pro poradenství, návrhy řešení a koupi komínového systému nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese kratochvil.richard@tiscali.cz nebo na telefonu +420 737 291 277.

Vhodné pro všechny typy paliv, kotlů i krbů

 • DOMUS pro pevná paliva, ULTRA pro plynná a kapalná, AERO pro přívod a odvod vzduchu

Mechanická odolnost a stabilita

 • pevnost v tlaku a v tahu
 • stabilita při bočním zatížení
 • odolnost proti otěru a efektům během čištění

Tepelné vlastnosti

 • žárová odolnost
 • zamezení možnosti požáru vzniklému z pracovních podmínek
 • odolnost proti ohni v případě vyhoření sazí
 • energetická úspornost
 • omezení průchodu tepla stěnou komínu
 • tepelná akumulace při přerušovaném provozu

Stavební jednoduchost

 • komíny jsou velice lehké (mají tak nízkou celkovou hmonost)
 • bez nutnosti samostatného základu
 • jednoduchá montáž i pro laika
 • není třeba sesazovat více dílů do sebe
 • spotřeba cca 5 bloků na běžné patro

Manipulace

 • nízká hmotnost jednotlivých bloků
 • malý objem a malé vnější rozměry

Komplexnost

 • dodávka včetně patentované komínové hlavy nebo komínové desky
 • možnost jakékoliv povrchové úpravy
 • jednoduchá povrchová úprava bez nutnosti obezdění, a to i v exteriéru

Ochrana zdraví a životního prostředí

 • plynotěsnost
 • odolnost proti kondenzaci a vodě
 • odolnost proti kyselinám (rozleptání)

Bezpečnost při používání

 • v případě požáru nedojde k porušení komínu
 • žárově odolný i z vnějšku

Další kritéria provozu

 • otvory pro čištění a kontrolu
 • kondenzační sběrač s výpustním otvorem
 • aerodynamická komínová hlava
 • odolnost proti povětrnostním vlivům (průsak z deště)