Informace o nás

 

Ing. Richard Kratochvíl – Stavební projekty 

  • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby u ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
  • Absolvent ČVUT s 30letou praxí v oboru a profesionálním přístupem.
  • Držitel oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu pro vypracování průkazů energetické náročnosti budovy.
  • Držitel osvědčení autorizovaného prodejce komínového systému Effe Due.
  • IČO 406 661 74

 

... a kolektiv specializovaných a spolehlivých spolupracovníků.